Zibil bölekleriniň esasy şahasy

Highokary takyk işleýiş bölekleri.
Uly göwrümli zibil böleklerinde ulanylýan esasy şah.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm sergisi

ýokary takyk işleýiş bölekleri
takyk işlemek esasy şahasy

Gözleg hekaýasy

Dünýäde şahamçalary bolan Germaniýada ýerleşýän MTS, polat senagaty, galyndy howlulary we galyndylary gaýtadan işleýän zawodlar üçin galyndylary we galyndylary gaýtadan işleýän enjamlary dizaýn edýär we öndürýär, şeýle hem müşderiler üçin galyndylary we metallary gaýtadan işlemek çözgütlerini üpjün edýär.

MTS birnäçe wagt bäri Hytaýda global gözleg strategiýasyny durmuşa geçirip, Zhejiang welaýatynyň bir kompaniýasyna uly zibil bölekleriniň köýnek böleklerini autsorsing edýärdi, ýöne netijesiz aragatnaşyk we ýokary çykdajylara sebäp bolan önümçilik dolandyryşy tertipsizligi sebäpli kanagatlanarly bolmady.

2016-njy ýylda MTS üýtgeşme girizmek kararyna geldi we biziň bilen ChinaSourcing bilen hyzmatdaşlyga başlady.

Taslamasy barada düýpli gözleg geçirdik we has gowy dolandyryş dolandyryş ulgamy we has ýokary önümçilik kuwwaty bolan CS Alýansyň agzasy bolan JinHui Co.Ltd.

Soňra MTS, ChinaSourcing we JinHui arasynda resmi üç taraplaýyn hyzmatdaşlyga başlady.

Taslamanyň önümlerine podşipnik, podşipnik jaýy, şahanyň ujy we aralyk halkasy girdi, bularyň hemmesi uly zibil böleklerinde ulanyldy we 50 mm-de 23t / sag çenli we 100 mm-de 28t / sag çenli ýokary hilli bolmagy talap etdi.

Şeýlelik bilen önümçilik prosesiniň dizaýnyna, tehnologiýanyň açylyşyna we prototipiň ösüşine köp energiýa sarp etdik.Tizara prototip MTS synagyndan geçdi we netijeliligimiz MTS-i hakykatdanam haýran galdyrdy.

Taslamanyň her tapgyrynda ähli tagallalary etdik we ahyrynda MTS-iň çykdajylarynyň 35% arzanlamagyna üstünlikli kömek etdik.

Hyzmatdaşlyk durnukly tapgyra gadam basansoň, täze önümleriň ösüşini işjeň ösdürýäris.

Gözleg hyzmaty

 

 

Hyzmat

 

 

微 信 图片 _20220424135717
 • MSA1
 • MSA2
 • MSA3
 • önümçilik prosesini ara alyp maslahatlaşmak
 • 恒德 车间 2
 • 外商 合影
 • 微 信 图片 _20210819094419
 • 微 信 图片 _20220110141037
 • 微 信 图片 _20220208125803

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň