Senagat habarlary

 • RCEP is against trade war, will promote free trade

  RCEP söwda urşuna garşy, erkin söwdany ösdürer

  Işçiler, Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherindäki BEST Inc sortlaýyş merkezinde Hytaýdan getirilen paketleri gaýtadan işleýärler.Düýbi Zhejiang welaýatynda ýerleşýän Hangzhou, Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlarynyň sarp edijilerine Hytaýyň elektron söwda platformalaryndan haryt satyn almaga kömek etmek üçin serhetara logistika hyzmatyny hödürledi ...
  Koprak oka
 • Fourth CIIE concludes with new prospects

  Dördünji CIIE täze geljegi bilen tamamlanýar

  Şanhaýda Hytaýyň halkara import sergisiniň panda maskoty Jinbaonyň heýkeli görünýär.]
  Koprak oka
 • China International Agricultural Machinery Exhibition was rounded off

  Hytaýyň halkara oba hojalyk enjamlary sergisi tegelek edildi

  Aziýanyň iň uly oba hojalyk tehnikasy sergisi bolan Hytaýyň halkara oba hojalyk enjamlary sergisi (CIAME) 28-nji oktýabrda tegelek edildi.Sergide, “ChinaSourcing”, S2 sergi zalyndaky stendimizdäki SAMSON, HE-VA we BOGBALLE agent markalarymyzyň önümlerini görkezdik ...
  Koprak oka
 • YH CO., LTD. Got Double the Order Volume.

  YH CO., LTDSargyt göwrümini iki esse aldym.

  “CS Alliance” -yň esasy agzasy bolan “YH Co., Ltd.” birnäçe ýyl bäri VSW üçin rozetka önümlerini üpjün edýär.Bu ýyl önümleriň ýokary hilli bolmagy sebäpli sargyt göwrümi iki esse artyp, 2 million bölek boldy.Şol bir wagtyň özünde kompaniýanyň awtomatiki önümçiligi li ...
  Koprak oka
 • Let Us Strengthen Confidence and Solidarity and Jointly Build a Closer Partnership for Belt and Road Cooperation

  Ynamy we raýdaşlygy güýçlendireliň we guşak we ýol hyzmatdaşlygy üçin has ýakyn hyzmatdaşlygy guralyň.

  2021-nji ýylyň 23-nji iýunynda kärdeşler, dostlar, Aziýa we Pacificuwaş umman sebitinde ýokary derejeli konferensiýada HE Döwlet geňeşçisi we Daşary işler ministri Wan Yiniň esasy çykyşy 2013-nji ýylda Prezident Si Szinpin “Birtopar we ýol başlangyjy” (BRI) teklip etdi.Şondan bäri gatnaşmak we bilelikdäki tagallalar bilen ...
  Koprak oka
 • China’s Annual GDP Surpassed the 100 Trillion Yuan Threshold

  Hytaýyň ýyllyk jemi içerki önümi 100 trillion ýuandan geçdi

  Milli statistika býurosy (NBS) duşenbe güni Hytaýyň ykdysadyýetiniň 2020-nji ýylda 2,3 göterim ösendigini we esasy ykdysady maksatlaryň garaşylýandan has gowy netijelere ýetjekdigini aýtdy.2020-nji ýylda ýurduň ýyllyk jemi içerki önümi 100 trilliondan geçip, 101,59 trillion ýuana (15,68 trillion dollar) girdi ...
  Koprak oka