Chúng tôi đã cung cấp hàng trăm ngàn loại sản phẩm cho hơn 100 khách hàng.Dưới đây là một số trường hợp điển hình để bạn tham khảo.