Newyddion Diwydiant

 • Titaniwm Rhan 1: Darganfod a Datblygiad Diwydiant titaniwm

  Titaniwm Rhan 1: Darganfod a Datblygiad Diwydiant titaniwm

  Titaniwm Mae titaniwm, symbol cemegol Ti, rhif atomig 22, yn elfen fetel sy'n perthyn i'r grŵp IVB ar y tabl cyfnodol.Pwynt toddi titaniwm yw 1660 ℃, y pwynt berwi yw 3287 ℃, a'r dwysedd yw 4.54g / cm³.Mae titaniwm yn fetel pontio llwyd a nodweddir gan bwysau ysgafn, uchel ...
  Darllen mwy
 • Llwybrau Newydd i Brifddinas (2)

  Llwybrau Newydd i Brifddinas (2)

  Mae cronfeydd dyled preifat, arianwyr seiliedig ar asedau a swyddfeydd teulu yn llenwi'r bylchau a adawyd gan fenthycwyr banc traddodiadol.Mae Sung Pak, sy'n bennaeth ar y grŵp sefyllfaoedd arbennig yn y cwmni cyfreithiol Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison, yn cynghori pob math o ddarparwyr cyfalaf.Yn nodweddiadol mae ganddyn nhw fandadau hyblyg ...
  Darllen mwy
 • Llwybrau Newydd i Brifddinas (1)

  Llwybrau Newydd i Brifddinas (1)

  Mae cronfeydd dyled preifat, arianwyr seiliedig ar asedau a swyddfeydd teulu yn llenwi'r bylchau a adawyd gan fenthycwyr banc traddodiadol.Yr haf diwethaf, roedd angen cyllid ar y cwmni ecwiti preifat Acharya Capital Partners ar gyfer caffaeliad.Ar y dechrau, aeth y sylfaenydd a'r partner rheoli, David Acharya, y llwybr traddodiadol, a nesáu at ...
  Darllen mwy
 • Sefyllfa Bresennol A Tuedd Datblygiad y Diwydiant Peiriannu yn y Dyfodol

  Sefyllfa Bresennol A Tuedd Datblygiad y Diwydiant Peiriannu yn y Dyfodol

  Prosesu mecanyddol yw'r broses o beiriannu rhannau a chydrannau i wella maint cyffredinol y darn gwaith neu newid y perfformiad.Mae llawer o bobl yn talu mwy o sylw i ddatblygiad y diwydiant prosesu mecanyddol.Felly, o ystyried y broblem hon, bydd Xiaobian yn dadansoddi'r cyrch...
  Darllen mwy
 • Busnes Amaeth: Cwrdd â Heriau Digynsail

  Busnes Amaeth: Cwrdd â Heriau Digynsail

  Er gwaethaf digwyddiadau anffodus, mae busnes amaethyddol byd-eang yn parhau i fod yn wydn—sy'n dda, oherwydd mae angen bwyd ar y byd i gyd.Daeth storm berffaith i’r farchnad amaethyddol fyd-eang eleni—neu, mewn rhai mannau, sychder perffaith.Y rhyfel yn Wcráin;tarfu byd-eang ar yr ochr gyflenwi ôl-bandemig;cofnodi sychder...
  Darllen mwy
 • Mae'r Catalog Newydd Wedi Helpu Creu Marchnad Fawr Ar Gyfer Caffael gan y Llywodraeth

  Mae'r Catalog Newydd Wedi Helpu Creu Marchnad Fawr Ar Gyfer Caffael gan y Llywodraeth

  Mae adeiladu marchnad genedlaethol fawr, unedig yn ofyniad cynhenid ​​​​ar gyfer adeiladu patrwm datblygu newydd, sylfaen bwysig ar gyfer ennill cystadleurwydd rhyngwladol, allwedd i fywiogi economi'r farchnad, ac yn rhan hanfodol o foderneiddio Tsieineaidd.Fel rhan bwysig o'r genedl...
  Darllen mwy
 • Effaith yr Epidemig

  Effaith yr Epidemig

  Mae'r epidemig wedi dod â gwahanol heriau a chyfleoedd i wahanol ddiwydiannau yn Tsieina, a gall y newidiadau hyn gael effaith ddwys ar duedd datblygu a phatrwm cystadleuaeth y diwydiant yn y dyfodol.Diwydiant Gweithgynhyrchu Mae atal a rheoli epidemig wedi effeithio ar...
  Darllen mwy
 • Adlam FDI Affrica (4)

  Adlam FDI Affrica (4)

  Mae cyfleoedd aruthrol yn aros am fuddsoddwyr tramor uniongyrchol, ond gall materion geopolitical, arferion benthyca Tsieina a throseddau hawliau dynol rwystro'r potensial hwnnw.“Mae buddsoddwyr tramor yn cael eu denu i faint y farchnad, bod yn agored, sicrwydd polisi a rhagweladwyedd,” meddai Adhikari.Mae un ffactor yn cynnwys...
  Darllen mwy
 • Adlam FDI Affrica (3)

  Adlam FDI Affrica (3)

  Mae cyfleoedd aruthrol yn aros am fuddsoddwyr tramor uniongyrchol, ond gall materion geopolitical, arferion benthyca Tsieina a throseddau hawliau dynol rwystro'r potensial hwnnw.Bu rhyfel Rwsia yn yr Wcrain yn ergyd fawr i farchnadoedd nwyddau, gan amharu ar gynhyrchu a masnachu sawl nwydd, gan gynnwys ...
  Darllen mwy
 • Adlam FDI Affrica (2)

  Adlam FDI Affrica (2)

  Mae cyfleoedd aruthrol yn aros am fuddsoddwyr tramor uniongyrchol, ond gall materion geopolitical, arferion benthyca Tsieina a throseddau hawliau dynol rwystro'r potensial hwnnw.“Mae ymdrechion i greu amgylchedd galluogi a hyrwyddo rhagweithiol yn esgor ar ganlyniadau wrth ddenu FDI,” meddai Ratnakar Adhik…
  Darllen mwy
 • Adlam FDI Affrica (1)

  Adlam FDI Affrica (1)

  Mae cyfleoedd aruthrol yn aros am fuddsoddwyr tramor uniongyrchol, ond gall materion geopolitical, arferion benthyca Tsieina a throseddau hawliau dynol rwystro'r potensial hwnnw.Yn 2021, gwelodd Affrica adlam digynsail mewn buddsoddiad uniongyrchol tramor (FDI).Yn ôl adroddiad diweddar gan y Cenhedloedd Unedig...
  Darllen mwy
 • Arsylwi Technegol A Meddwl Am Stampio A Diwydiant Gwneud Llenfetel

  Arsylwi Technegol A Meddwl Am Stampio A Diwydiant Gwneud Llenfetel

  Mae technoleg Servo yn cael ei boblogeiddio'n raddol Gyda chystadleuaeth gynyddol ffyrnig cynhyrchion automobile, mae ymddangosiad cynhyrchion stampio yn fwy a mwy cymhleth, arallgyfeirio technoleg prosesu stampio, strwythur llwydni cymhleth, deunyddiau ysgafn ac amrywiol;Yn y sam...
  Darllen mwy
123456Nesaf >>> Tudalen 1/6