Uvodni govor Nj.E. državnog savjetnika i ministra vanjskih poslova Wang Yija na azijsko-pacifičkoj konferenciji na visokom nivou o saradnji u pojasu i putu
23. juna 2021

Kolege, prijatelji, 2013. godine, predsjednik Xi Jinping je predložio inicijativu Pojas i put (BRI).Od tada, uz učešće i zajednički napor svih strana, ova značajna inicijativa je pokazala snažnu snagu i vitalnost i dala dobre rezultate i napredak.

Tokom proteklih osam godina, BRI je evoluirao iz koncepta u stvarne akcije, i dobio je topao odgovor i podršku međunarodne zajednice.Do danas je do 140 partnerskih zemalja potpisalo dokumente o saradnji sa Kinom u okviru Pojasa i puta.BRI je zaista postao najšira i najveća svjetska platforma za međunarodnu saradnju.

Tokom proteklih osam godina, BRI je evoluirao iz vizije u stvarnost i donio je ogromne mogućnosti i koristi zemljama širom svijeta.Trgovina između Kine i BRI partnera premašila je 9,2 biliona američkih dolara.Direktna ulaganja kineskih kompanija u zemlje duž pojasa i puta premašila su 130 milijardi američkih dolara.Izvještaj Svjetske banke sugerira da bi, kada se u potpunosti implementira, BRI mogao povećati globalnu trgovinu za 6,2 posto i globalni realni prihod za 2,9 posto, te dati značajan poticaj globalnom rastu.

Naime, prošle godine, uprkos iznenadnom izbijanju COVID-19, saradnja Pojasa i puta nije prekinuta.Odolijevao je čeonim vjetrovima i nastavio se kretati naprijed, pokazujući izuzetnu otpornost i vitalnost.

Zajedno smo postavili međunarodni zaštitni zid saradnje protiv COVID-19.Kina i BRI partneri održali su preko 100 sastanaka kako bi razmijenili iskustva o prevenciji i kontroli COVID-a.Do sredine juna, Kina je svijetu obezbijedila više od 290 milijardi maski, 3,5 milijardi zaštitnih odijela i 4,5 milijardi kompleta za testiranje i pomogla mnogim zemljama da izgrade laboratorije za testiranje.Kina je uključena u opsežnu saradnju u oblasti vakcina sa mnogim zemljama, i donirala je i izvezla više od 400 miliona doza gotovih i masovnih vakcina u više od 90 zemalja, od kojih su većina BRI partneri.

Zajedno smo obezbijedili stabilizator svjetske ekonomije.Održali smo desetine BRI međunarodnih konferencija kako bismo podijelili razvojna iskustva, koordinirali razvojne politike i unaprijedili praktičnu saradnju.Održali smo većinu BRI projekata.Energetska saradnja u okviru kinesko-pakistanskog ekonomskog koridora obezbjeđuje jednu trećinu pakistanske energije.Projekat vodosnabdijevanja Katana u Šri Lanki omogućio je bezbednu vodu za piće za 45 tamošnjih sela.Statistički podaci pokazuju da je prošle godine robna razmjena između Kine i BRI partnera zabilježila rekordnih 1,35 biliona američkih dolara, dajući značajan doprinos odgovoru na COVID, ekonomskoj stabilnosti i egzistenciji ljudi relevantnih zemalja.

Zajedno smo izgradili nove mostove za globalno povezivanje.Kina je ostvarila saradnju u e-trgovini Puta svile sa 22 partnerske zemlje.To je pomoglo da se održe međunarodni trgovinski tokovi tokom pandemije.U 2020. Kina-Europe Railway Express, koji vozi kroz euroazijski kontinent, postigao je nove rekorde iu teretnim uslugama i u količini tereta.U prvom kvartalu ove godine Express je otpremio 75 posto više vozova i isporučio 84 posto više TEU-a robe nego u istom periodu prošle godine.Hvaljen kao "flota čeličnih kamila", Express je zaista opravdao svoje ime i odigrao je važnu ulogu u pružanju podrške zemljama koja im je potrebna u borbi protiv COVID-a.

Kolege, brzorastuća i plodna saradnja Pojasa i puta rezultat je solidarnosti i saradnje između BRI partnera.Što je još važnije, kako je predsjednik Xi Jinping istakao u svojim pisanim primjedbama na ovoj konferenciji, saradnja "Pojas i put" je vođena principom opsežnih konsultacija, zajedničkog doprinosa i zajedničkih koristi.Praktikuje koncept otvorenog, zelenog i čistog razvoja.I usmjeren je na visok standard, održivi rast usmjeren na ljude.

Uvijek se zalažemo za ravnopravne konsultacije.Svi partneri u saradnji, bez obzira na ekonomsku veličinu, ravnopravni su članovi BRI porodice.Nijedan od naših programa saradnje nije vezan političkim nitima.Nikada ne namećemo svoju volju drugima sa takozvane pozicije snage.Niti predstavljamo prijetnju nijednoj državi.

Uvijek smo posvećeni obostranoj koristi i dobitku.BRI je došao iz Kine, ali stvara mogućnosti i dobre rezultate za sve zemlje i koristi cijelom svijetu.Ojačali smo politiku, infrastrukturu, trgovinu, finansijsku i međuljudsku povezanost kako bismo ostvarili ekonomsku integraciju, postigli međusobno povezani razvoj i pružili koristi svima.Ovi napori su približili kineski san i snove zemalja širom svijeta.

Uvijek smo posvećeni otvorenosti i inkluzivnosti.BRI je javni put otvoren za sve, i nema dvorište ili visoke zidove.Otvoren je za sve vrste sistema i civilizacija i nije ideološki pristrasan.Otvoreni smo za sve inicijative saradnje u svijetu koje vode bližoj povezanosti i zajedničkom razvoju i spremni smo raditi s njima i pomagati jedni drugima da uspiju.

Uvijek smo posvećeni inovacijama i napretku.U jeku COVID-19, pokrenuli smo Put svile zdravlja.Kako bismo postigli tranziciju s niskim udjelom ugljika, njegujemo zeleni put svile.Kako bismo iskoristili trend digitalizacije, gradimo digitalni put svile.Kako bismo riješili nedostatke u razvoju, radimo na tome da BRI izgradimo u put ka smanjenju siromaštva.Saradnja Pojas i put započela je u ekonomskom sektoru, ali se tu ne završava.Postaje nova platforma za bolje globalno upravljanje.

Za nekoliko dana Komunistička partija Kine (CPC) će obilježiti stogodišnjicu.Pod rukovodstvom KPK, kineski narod će uskoro završiti izgradnju umjereno prosperitetnog društva u svakom pogledu i na toj osnovi krenuti na novi put pune izgradnje moderne socijalističke zemlje.Na novoj istorijskoj početnoj tački, Kina će sarađivati ​​sa svim ostalim stranama na nastavku naše visokokvalitetne saradnje u okviru Pojasa i puta i na izgradnji bližih partnerstava za zdravstvenu saradnju, povezanost, zeleni razvoj i otvorenost i inkluzivnost.Ovi napori će stvoriti više prilika i dividendi za sve.

Prvo, moramo da nastavimo sa produbljivanjem međunarodne saradnje u vezi sa vakcinama.Zajednički ćemo pokrenuti Inicijativu za partnerstvo Pojas i put o saradnji u vezi s vakcinama protiv COVID-19 kako bismo promovirali pravednu međunarodnu distribuciju cjepiva i izgradili globalni štit protiv virusa.Kina će aktivno provoditi važne mjere koje je najavio predsjednik Xi Jinping na Globalnom zdravstvenom samitu.Kina će pružiti više cjepiva i drugih hitno potrebnih medicinskih potrepština partnerima BRI-a i drugim zemljama u skladu sa svojim mogućnostima, podržati svoje kompanije za cjepiva u prenošenju tehnologija u druge zemlje u razvoju i obavljanju zajedničke proizvodnje s njima, te podržati odricanje od prava intelektualnog vlasništva o vakcinama protiv COVID-19, a sve u nastojanju da se pomogne svim zemljama da poraze COVID-19.

Drugo, moramo nastaviti jačati saradnju na povezivanju.Nastavićemo sa sinergijom razvojnih planova infrastrukture i zajedničkim radom na transportnoj infrastrukturi, ekonomskim koridorima i zonama ekonomske i trgovinske i industrijske saradnje.Dalje ćemo iskoristiti kinesko-evropski željeznički ekspres za promoviranje lučke i brodarske saradnje duž pomorskog puta svile i izgradnju Puta svile u zraku.Prigrlićemo trend digitalne transformacije i razvoja digitalnih industrija ubrzavanjem izgradnje digitalnog puta svile, i pametno povezivanje učiniti novom realnošću u budućnosti.

Treće, moramo nastaviti da promovišemo saradnju na zelenom razvoju.Zajednički ćemo iznijeti Inicijativu za partnerstvo Pojas i put o zelenom razvoju kako bismo dali novi impuls izgradnji zelenog puta svile.Spremni smo da pojačamo saradnju u oblastima kao što su zelena infrastruktura, zelena energija i zeleno finansiranje, i da razvijemo ekološki prihvatljivije projekte visokog standarda i visokog kvaliteta.Podržavamo strane u energetskom partnerstvu Pojas i put u jačanju saradnje u oblasti zelene energije.Podstičemo kompanije uključene u saradnju Pojas i put da ispune svoje društvene odgovornosti i poboljšaju svoje ekološke, društvene i upravljačke performanse (ESG).

Četvrto, moramo nastaviti da unapređujemo slobodnu trgovinu u našem regionu i svijetu.Kina će se zalagati za što skorije stupanje na snagu Regionalnog sveobuhvatnog ekonomskog partnerstva (RCEP) i bržu regionalnu ekonomsku integraciju.Kina će raditi sa svim stranama kako bi globalne industrijske lance i lance opskrbe održala otvorenim, sigurnim i stabilnim.Otvorit ćemo svoja vrata još šire prema svijetu.I spremni smo podijeliti dividende kineskog tržišta sa svima kako bismo bili sigurni da će domaći i međunarodni tiraž biti međusobno pojačani.To će također omogućiti bliže veze i širi prostor za ekonomsku saradnju među BRI partnerima.

Azijsko-pacifički region je najbrže rastuća regija sa najvećim potencijalom i najdinamičnijom saradnjom na svetu.U njemu živi 60 posto svjetske populacije i 70 posto njegovog BDP-a.Doprinijela je više od dvije trećine globalnog rasta i igra sve važniju ulogu u globalnoj borbi protiv COVID-19 i ekonomskom oporavku.Azijsko-pacifički region treba da bude pokretač razvoja i saradnje, a ne šahovnica za geopolitiku.Sve zemlje regiona treba da cene stabilnost i prosperitet ovog regiona.

Zemlje Azije i Pacifika su pioniri, doprinosioci i primjeri međunarodne saradnje Pojas i put.Kao članica azijsko-pacifičkog regiona, Kina je spremna da radi sa azijsko-pacifičkim zemljama u duhu partnerstva na promovisanju visokokvalitetnog razvoja Pojasa i puta, pružanja azijsko-pacifičkih rešenja za globalnu borbu protiv COVID-19, ubrizgavanja Azijsko-pacifička vitalnost u globalno povezivanje i prenijeti azijsko-pacifičko povjerenje u održivi oporavak svjetske ekonomije, kako bi se dao veći doprinos izgradnji zajednice sa zajedničkom budućnošću u azijsko-pacifičkoj regiji, kao i zajednice sa zajednička budućnost čovečanstva.
Hvala ti.


Vrijeme objave: Jul-19-2021